Інститут проблем виховання НАПН України

Jan. 25, 2023

Навчально-виховний комплекс «Домінанта» є експериментальним майданчиком для проведення наукових досліджень. Плідна співпраця НВК «Домінанта» та Інституту проблем виховання триває з 2004 року й містить низку важливих напрямків як для науковців, так і для педагогів навчального закладу.

З метою підвищення професійного рівня педагогів проводяться науково-практичні конференції, методологічні семінари і симпозіуми з проблем, які найбільше цікавлять педагогів. Перед учителями виступають відомі науковці: І.Д. Бех, К.І, Чорна, К.О. Журба, В.А. Киричок, які створюють незабутню творчу пошукову ауру.

Наукові здобутки працівників Інституту проблем виховання НАПН використовуються в освітньому процесі закладу освіти, у проведенні виховної та позанавчальної роботи.

Так, на базі закладу освіти проведено такі дослідження:

- «Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін» (2008-2010 рік);

- «Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» (2011-2013 рік);

- «Виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» (2014-2016 рік);

- «Формування в підлітків національно-культурної ідентичності в загальноосвітніх навчальних закладах» (2017-2019 рік);

- «Виховання смисложиттєвих цінностей підлітків в умовах євроінтеграційного поступу України» (2020-2022 рік)

Науковці діляться своїм змістово-методичним забезпеченням виховного процесу, програмами, концепціями, монографіями, посібниками, методичними рекомендаціями. Педагоги закладу беруть активну участь у роботі конференцій, які проводить Інститут проблем виховання НАПН України, та публікують свої доповіді в збірниках матеріалів конференцій.

Така постійна взаємодія надає можливість вчителям закладу активно долучатися до вивчення і впровадження в практику новітніх технологій виховання, що сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.

Об’єднання зусиль науковців і практиків виховує та формує конкурентно спроможних випускників, здатних у майбутньому зробити яскраву професійну кар’єру та бути успішними в житті.