paper

Публікації колег

Feb. 10, 2023

Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України 2020р. Випуск 8

«Реалізація концепції Нової української школи (з досвіду роботи НВК «Домінанта»)» - Уфімцева Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, «Заслужений працівник освіти України», директор НВК «Домінанта» (ст.260)

«Використання віртуальної екскурсії в освітньому процесі сучасної початкової школи» - Друць Ірина Валеріївна, учитель інформатики (ст.73)

«Виховання смисложиттєвих орієнтирів школярів у процесі благодійної діяльності» - Коваленко Наталія Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Домінанта», учитель-методист (ст.113);

«Розвиток життєвої компетентності особистості школяра у процесі соціалізації» - Острожинська Лариса Сергіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Домінанта», учитель-методист (ст.203)

«Використання цифрових технологій в естетичному вихованні на уроках музичного мистецтва» - Футимська Нваталія Анатоліївна, учитель музики (ст.273)

«Формування ключових компетентностей у випускників шкіл» -Ященко Тетяна Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Домінанта», заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, учитель-методист (ст.322)Online peer-reviewed journal SWorldJournal Publisher: D.A. Tsenov Academy of Economics, Bulgaria, 2020

«Упровадження навчально-інформаційного середовища «віртуальний кабінет фізики» у навчальний процес фізики закладу освіти іі рівня» – Банак Роман Данилович, вчитель фізики та інформатики НВК "Домінанта", аспірант кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії НПУ ім. М. П. ДрагомановаАктуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (07-08 листопада 2019 р.) / за заг. ред. Я. Б. Сікори. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2019. – Вип. 7. – 207 с.

«Віртуалізація навчання фізики» – Банак Роман Данилович вчитель фізики та інформатики НВК "Домінанта", аспірант кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії НПУ ім. М. П. Драгоманова, (ст. 8)НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – Випуск 21 : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 84 с.

«Особливості навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня» – Банак Роман Данилович, вчитель фізики та інформатики навчально-виховного комплексу «Домінанта»Наукові записки/ Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 177. – Частина І. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 130с

«Концепція застосування електронного навчання у фізиці» – Банак Роман Данилович, аспірант кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, вчитель фізики та інформатики навчально-виховного комплексу «Домінанта»


Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України 2019р. Випуск 7

«Інтелектуальний розвиток особистості у процесі навчання фізики» - Банак Роман Данилович, аспірант кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії НПУ ім. М.П. Драгоманова, заступник директора з науково-методичної роботи НВК «Домінанта» (ст.17)«Концептуальні засади Національно-патріотичне виховання: інноваційні технології формування виховної системи сучасного закладу освіти» - Коваленко Наталія Іванівна, учитель – методист, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Домінанта» (ст.103)«Виховання національної самосвідомості на уроках української мови та літератури» - Марченко Іванна Іванівна, старший учитель, вчитель НВК «Домінанта» (ст.143)

«Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» - Мелкозерова Світлана Василівна, провідний бібліотекар, завідувач бібліотекою НВК «Домінанта» (ст.155)

«Виховання інформаційної культури старшокласників засобами кейс-технологій» - Поданчук Наталія Георгіївна, старший учитель, вчитель математики та інформатики НВК «Домінанта» (ст.196)Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України 2018р. Випуск 6

«Педагогіка партнерства навчального закладу і родини у реалізації концепції Нової української школи: освітня траєкторія взаємодії учителя, учня і батьків» - Острожинська Лариса Сергіївна, Заслужений працівник освіти України, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Домінанта» Дніпровського району міста Києва (ст.220)«Концептуальні аспекти національно-патріотичного виховання учнівської молоді в організації роботи шкільного музею» - Коваленко Наталія Іванівна, відмінник столичної освіти, учитель вищої категорії, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Домінанта» Дніпровського району міста Києва (134)«Парадигма формування національно-культурної ідентичності сучасної молоді: теоретико-методологічні засади» - Ященко Тетяна Іванівна, відмінник освіти України, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель вищої категорії, учитель-методист, учитель української мови та літератури НВК «Домінанта» Дніпровського району міста Києва (ст.342)Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України 2017р. Випуск 5

«Критерії виховання обдарованої особистості» - Уфімцева Світлана

Василівна, кандидат педагогічних наук, «Заслужений працівник освіти

України», директор НВК «Домінанта» (ст. 267)«Виховання національно-культурної ідентичності на творчості

українського генія Тараса Григоровича Шевченка» - Ященко Тетяна

Іванівна, відмінник освіти України, заступник директора з навчально-виховної

роботи, учитель вищої категорії, учитель-методист, учитель української мови та

літератури НВК «Домінанта» Дніпровського району міста Києва (ст.305)«Сучасні технології організації виховної роботи закладу освіти у

контексті національно-патріотичного виховання» - Коваленко Наталія

Іванівна, відмінник столичної освіти, учитель вищої категорії, учитель-

методист, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-

виховної роботи НВК «Домінанта» Дніпровського району міста Києва (ст.105)НАУКОВИЙ ВІСНИК СНТ імені Григорія Волинки: зб.наукових праць / МОН України; НПУ імені М. П. Драгоманова; відпов. ред. І.А. Волошин. – Випуск 1. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015

«Історія розвитку та становлення нанотехнологій» – Банак Роман Данилович, учитель фізики та інформатики НВК «Домінанта» (ст. 273)Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі, Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2014. - № 13

«Лабораторна робота: Дослідження комплексних характеристик механічних властивостей полімерних нанокомпозитів» - Рокицький М.О., Василенко С.Л., Рокицька Г.В., Борбіч Ю.О., Банак Р.Д. (ст. 25-33)