З досвіду роботи вчителя

Jan. 25, 2023

ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ.

І.М. Калініна

учитель вищої категорії,

старший учитель,

канд. пед. наук, доцент

Читати далі...


Розвиток уроку як основної організації форми навчання хімії в контексті сучасності

Гриценко Владислав Володимирович

учитель хімії,

кандидат хімічних наук, доцент

Читати більше…


Розвиток навичок діалогічного мовлення на уроках німецької мови

Смик Лариса Петрівна,

вчитель іноземних мов НВК «Домінанта»,

вища кваліфікаційна категорія,

старший учитель

Читати більше…

Виховання національної самосвідомості учнів на уроках української мови та літератури

Марченко Іванна Іванівна,

учитель української мови та

літератури НВК «Домінанта»,

вища кваліфікаційна категорія,

старший учитель

Читати більше…

Застосування інноваційних технологій навчання на уроках географії та біології

Глобець Олеся Михайлівна,

учитель географії та біології НВК «Домінанта»,

вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

Читати більше…

Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5

Особливості формування мовленнєвої компетенції учнів старшої школи на уроках англійської мови та методи її активізації

Банак Наталія Валеріївна,

учитель англійської мови НВК «Домінанта»,

вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

Читати більше…

Тематичні дні, як один із шляхів реалізації міжпредметної інтеграції у Новій українській школі

Ходаківська Людмила Ласлівна,

вчитель початкових класів НВК «Домінанта»,

вища кваліфікаційна категорія,

старший учитель

Читати більше…

Інтерактивні технології навчання на уроках математики

Тетьора Надія Василівна,

учитель математики НВК «Домінанта»,

вища кваліфікаційна категорія,

старший учитель

Читати більше…

Формування емоційного інтелекту засобами хореографічного мистецтва у дітей молодшого шкільного віку

Карчевська Ольга Сергіївна,

Керівник гуртка

Читати більше …

Сироваткина Катерина Сергіївна,

педагог-організатор

НВК «ДОМІНАНТА», вчитель першої категорії

Розробка виховного заходу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Посвята в гімназисти»

Читати більше …

Григор’єва Наталія Дмитрівна,

вчитель початкових класів НВК «Домінанта»,

вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

Діяльнісний підхід і ігрові методи навчання в умовах Нової української школи

Читати більше …

Поданчук Наталія Георгіївна,

учитель математики та інформатики

НВК «Домінанта»

Вища кваліфікаційна категорія,

старший учитель

Використання технології QR-кодування для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Основна мета факультативу полягає у формуванні теоретичних знань та практичних умінь і навичок роботи по самостійному створенню і використанню QR-кодів, здатності й готовності застосовувати їх при вивченні дисциплін природничо-математичного та гуманітарного циклів, розвиток мислення й творчої уяви школярів.

Досягнення мети забезпечується виконанням завдань факультативного курсу, а саме:

– сприяння формуванню в учнів знань з інформатики, навичок роботи в світі QR-технологій;

– розвиток інформатичних компетентностей та творчих здібностей учнів;

– формуванні в учнів мотивації до навчально-пізнавальної діяльності;

– навичок роботи в web-середовищі, пов’язаному з технологією створення та опрацювання QR-кодів;

– формування в учнів уміння використовувати ІТ з метою ефективного розв’язання різних завдань при вивченні дисциплін природничо-математичного та гуманітарного циклів;

– формування в учнів наукового світогляду, як складової інформаційної культури особистості, необхідної для життя в сучасному суспільстві;

– інтелектуальний розвиток особистості, розвиток в учнів логічного мислення, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, тощо;

Теоретична значимість роботи полягає в структурованому створенні методичних матеріалів та їх використання при вивченні технології QR-кодування на факультативних заняттях.

Практична цінність – розроблений курс «Технологія QR-кодування» може бути корисним для застосування на факультативних заняттях з інформатики у закладах середньої освіти.

Читати більше…….