1417165845_4058_or

Наявність вільних місць

Jan. 21, 2024

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ МІСТЬ У НВК "Домінанта"

Відповідно до Законів України "Про освіту" , "Про повну загальну середню освіту" , Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для отримання повного загального середнього освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 , з метою дотримання граничної наповнюваності учнів у класах, формування мережі освітнього закладу відповідно до нормативів наповнюваності та показників планової мережі та комплектування класів, повідомляємо про наявність вільних місць у НВК "Домінанта" станом на 22.01.2024:

Новый точечный рисунок