Інститут педагогіки НАПН України

Jan. 25, 2023

Проводяться системні, науково-обгрунтовані дослідження актуальних теоретичних і практичних проблем шкільної математичної та інформатичної освіти як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу. Наукова співпраця спрямована на    задоволення сучасних суспільно-економічних запитів та особистісних потреб молодого покоління на якісну математичну та інформатичну освіту, яка  забезпечуватиме здатність учня успішно діяти в навчальних і життєвих ситуаціях, проводити майбутню професійну діяльність.

Досліджуються пріоритети розвитку шкільної математичної, фізичної та інформатичної освіти, принципи і критерії відбору її змісту, дидактичні і методичні вимоги до практико-орієнтованого навчання. Розробляються на основі компетентнісного, діяльнісного і особистісно зорієнтованого підходів підручники і навчальні посібники, інноваційні методики і технології реалізації прикладної спрямованості навчання математики та інформатики, які суттєво посилюють мотивацію, інтерес до навчання, прикладну і творчу складові у змісті освіти, сприяють виробленню в  учнів відповідних ціннісних орієнтацій і здатності застосовувати знання і вміння у різних сферах діяльності.

Співробітники відділу беруть участь у розробленні концепцій, державних  стандартів, базових навчальних планів і програм згідно з концепцією «Нова українська школа».

Інститут педагогіки НАПН України