france

Institut Français

Feb. 9, 2023

Сучасна освіта має стати міжнародною, спрямованою на розвиток здібності молоді, оцінювати явища з позиції іншої людини, її основне завдання полягає у вихованні особистості здатної до міжкультурного діалогу, взаємодії для спільного вирішення проблем майбутнього.
Забезпечити інтеграцію національної системи освіти в міжнародний освітній простір можна завдяки налагодженню ефективного міжнародного співробітництва. Отже, пріоритетним завданням діяльності нашого закладу освіти є формування сучасної полікультурної особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, готової до інтеграції у світовий культурний простір. Саме тому адміністрація і педагогічний колектив нашої школи особливу увагу приділяють налагодженню міжнародного співробітництва, перебувають у постійному пошуку ефективних способів і засобів його розвитку.
З метою інтегрування в європейський освітній простір, удосконалення навичок володіння французькою мовою та сприяння учителям у підвищенні професійної підготовки, ознайомлення учнів старших класів з існуючими можливостями для здійснення усвідомленого вибору  майбутньої професії , НВК «Домінанта» за підтримки Департаменту освіти  і науки України  включено до додатку  міжнародного договору щодо функціонування закладів освіти «Мережа досконалості».
Ця міжнародна співпраця сприяє запровадженню в освітній процес школи інноваційних методів навчання, дає змогу розширювати досвід впровадження інформаційних технологій, формувати ключові компетентності школярів, нові світоглядні засади сучасного освітнього процесу, залучати учнів до науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної діяльності в рамках міжнародних проектів та програм.